ALS zorg

Thuis blijven wonen met zorg van Attenza

ALS maakt niet makkelijk om zelfstandig thuis te blijven wonen. Zeker omdat de zorgbehoefte toeneemt mettertijd, wordt het zwaarder en complexer voor u en uw mantelzorgers. Attenza biedt hulp door zorg te bieden specifiek voor mensen met ALS. Het is mogelijk om tot 24 uur aaneengesloten zorg te ontvangen als u dat nodig heeft. Er komt veel af op u en uw mantelzorgers als de ziekte vordert. Daarom is het belangrijk dat u en uw naasten ontlast worden en de alledaagse aandacht als partner, kind of vriend(in) kunnen geven aan elkaar.

Attenza helpt u daarbij. Door onze manier van werken kunt u blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving. Deze zogenoemde intensieve zorg is onderverdeeld in dagzorg vanaf 6 uur aaneengesloten, nachtzorg en 24-uurszorg.

Financiering
Attenza laat door een onafhankelijke wijkverpleegkundige een indicatie stellen. Op basis van deze indicatie kunnen wij aangeven hoeveel uren verzekerde zorg wij kunnen leveren. U kunt natuurlijk altijd meer zorg particulier inkopen. Voor Attenza is het mogelijk om meer zorg te leveren dan de indicatie door onze lage overheadkosten.

Drie zorgverleners bij u thuis
Bij Attenza streven we naar drie, maar maximaal vijf, zorgverleners bij u thuis. De zorgverlener is te gast in uw huis en zal altijd proberen een persoonlijke sfeer te creëren. De zorgverlener ontlast u volledig en daarnaast ook zoveel mogelijk de mantelzorgers. Daarnaast is de zorgverlener aanspreekbaar voor eventuele sociale problemen van zowel u als mantelzorgers.

Wanneer komt u of iemand in aanmerking?
In het kort: iedere cliënt met een ALS of PSMA aandoening die thuis willen blijven wonen. Op het moment dat de zorg te zwaar wordt voor de mantelzorgers of specialistische kennis vereist, is het mogelijk om te kijken naar intensieve zorg aan huis. Attenza laat altijd een indicatie stellen. Op basis hiervan kunnen wij aangeven hoeveel uren verzekerde zorg wij kunnen leveren. Voor Attenza is het altijd mogelijk om meer zorg te leveren dan de indicatie, zodat cliënten thuis kunnen blijven wonen.

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Erkende thuiszorgorganisatie

Kleinschalige teams van maximaal drie tot vijf personen

Onze werkwijze

Tijdens het eerste contact maken wij een afspraak. Tijdens deze afspraak inventariseren wij de zorgbehoefte. Mocht het nodig zijn, dan komen wij direct in actie. Binnen 24 uur bent u verzekerd dat wij zorg aan u kunnen verlenen.

De zorgcoördinator doet met u een intake. Op deze wijze kunnen wij optimaal inschatten hoe wij u het beste kunnen verzorgen. De zorgcoördinator is uw vaste aanspreekpunt. De zorgcoördinator zorgt ervoor dat het zorgproces goed verloopt. Daarnaast regelt de zorgcoördinator ook de inzet van eventuele hulpmiddelen, zoals een rolstoel.

Het zorgleefplan wordt met u samengesteld. In het zorgleefplan staat helder beschreven welke stappen wij nemen om de juiste zorg te verlenen. Het zorgleefplan is een levend document. Wij passen het waar nodig aan, zodat er op nieuwe ontwikkelingen juist gehandeld kan worden.

Wij bekijken, in overleg, of uw familie, naasten of uw netwerk een rol kunnen innemen in het zorgproces. Door de omgeving te betrekken kunt u vaak extra zorg krijgen, zonder extra kosten. 

De kosten voor zorg zijn verschillend per situatie. Dat is afhankelijk van de indicatie. Vaak worden de kosten volledig vergoed, maar soms is een bijdrage in de kosten nodig, omdat u bijvoorbeeld aanvullende zorg wenst. Wanneer u aanvullende particuliere zorg nodig hebt, dan kijkt de zorgcoördinator samen met u naar de verschillende mogelijkheden.

Waarom kiest u voor Attenza?

U bent bij ons in goede handen, omdat we ervaring hebben in het snel opstarten van intensieve ALS zorg. Onze zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor al uw vragen, opmerkingen en suggesties. Dat betekent dat uw informatie snel op de juiste plaats terecht komt. Onze zorgteams zijn bewust klein gehouden zodat u altijd dezelfde gezichten ziet. Dat geeft niet alleen vertrouwen maar het verhoogt ook de veiligheid van de zorg. Alle zorgverleners zijn uitstekend opgeleid en werken met passie aan de zorg voor hun cliënten.

We werken nauw samen met ALS teams, Centra voor Thuisbeademing, huisartsen en ziekenhuizen, zodat we altijd op de hoogte zijn van uw specifieke situatie en uw zorgbehoeften. We hebben ook oog voor uw familie of uw naasten en geven zoveel mogelijk steun tijdens de zorg.

Meer informatie over thuis blijven wonen met ALS?