Attenza krijgt met Holland Capital een nieuwe partner aan boord

Attenza is een thuiszorgorganisatie die sinds de oprichting in 2015 palliatief-terminale zorg biedt aan cliënten die thuis willen sterven en een intensieve zorgbehoefte hebben. De mogelijkheid om thuis te sterven in relatie met het toenemend aantal mensen dat zal overlijden en bovenal de toenemende wens om thuis te overlijden vraagt om het waarborgen van deze zorgsoort nu en in de toekomst.

Nieuwe fase voor Attenza
Attenza is na jaren van focus op het uitbouwen van Attenza als erkende thuiszorgorganisatie in de palliatief-terminale zorg toe aan een nieuwe partner die kan ondersteunen in de volgende fase van Attenza. Deze nieuwe partner is gevonden in Holland Capital. Zij gaan hun specialistische kennis in de zorg en netwerk inzetten om samen met ons de palliatief-terminale zorg nog beter te maken.

Wat betekent dit voor u als cliënt?
Aan de zorg of bedrijfsvoering verandert niets. De continuïteit en kwaliteit van de palliatief-terminale zorg zal door Attenza onveranderd worden gewaarborgd. Voor cliënten verandert er dan ook niets.

Wat betekent dit voor u als verwijzer?
Voor verwijzers zal er geen wijziging optreden. De continuïteit en kwaliteit van de palliatief terminale zorg zal door Attenza onveranderd worden gewaarborgd.

Wat betekent dit voor u als zelfstandig  zorgverlener?
Ook voor u als zorgverlener zal er niets veranderen. Wij blijven ons onverminderd inzetten om goede zorg aan palliatief-terminale cliënten te verlenen en wij hebben u als zorgverlener daarbij hard nodig. 

Contact
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@attenza.nl