Cliënt aanmelden

Cliënt aanmelden
bij Attenza

U kunt een cliënt aanmelden via ons intakeformulier of
met uw eigen overdrachts-documenten.

Cliënt aanmelden
met eigen documenten

Graag alleen deze optie gebruiken als dit in de samenwerkings-afspraken/werkwijze is vastgelegd.

Informatie delen over cliënten die al
in zorg zijn

U kunt hier informatie delen over cliënten die al in zorg zijn van Attenza.

Verwijssyteem

U kunt ook uw cliënt doorverwijzen via
Zorgdomein of POINT.