Coronavirus (Covid-19)

Informatie voor zorgverleners van Attenza en ter info voor verwijzers

Hieronder vind je meer informatie omtrent het coronavirus Covid-19. Wij baseren ons protocol en andere informatie op basis van het RIVM en Palliaweb.nl.

Protocol 24-uurszorg

Voor: Zorgverleners & verwijzers | Versie: 8 april 2020

Attenza heeft een protocol ontwikkeld hoe om te gaan met corona-besmette cliënten bij 24-uurszorgen. De informatie is bedoeld voor zorgverleners die werken voor Attenza. Let op: het protocol wordt bij nieuwe informatie van het RIVM geüpdatet.

Brief naar (familie van) cliënt

Voor: Zorgverleners & verwijzers

Lees hier de brief die wij sturen naar de contactpersoon van nieuwe cliënten. Vooral bedoeld voor cliënten die niet positief getest of niet verdacht zijn.