Intensieve zorg

Thuis blijven wonen met een chronische aandoening

Een chronisch aandoening kan het zelfstandig thuis blijven wonen bemoeilijken voor een cliënt. Omdat het een chronische aandoening (bijv. spier-of  zenuwziekte, dementie, hart- en vaatziekten, COPD) betreft, wordt het steeds zwaarder voor de cliënt en de mantelzorgers. Attenza biedt hulp voor deze doelgroep door thuiszorg in te zetten.

Financiering
Attenza laat door een onafhankelijke wijkverpleegkundige een indicatie stellen. Op basis van deze indicatie kunnen wij aangeven hoeveel uren verzekerde zorg wij kunnen leveren. U kunt natuurlijk altijd meer zorg particulier inkopen. Voor Attenza is het mogelijk om meer zorg te leveren dan de indicatie door onze lage overheadkosten.

Drie zorgverleners bij u thuis
Bij Attenza streven we naar drie, maar maximaal vijf, zorgverleners bij u thuis. De zorgverlener is te gast in uw huis en zal altijd proberen een persoonlijke sfeer te creëren. De zorgverlener ontlast de cliënt volledig en daarnaast ook zoveel mogelijk de mantelzorgers. Daarnaast is de zorgverlener aanspreekbaar voor eventuele psychische, sociale problemen van zowel de cliënt als mantelzorgers. Wij leveren de zorg met compassie en empathie voor de cliënt en zijn of haar omgeving.

Wanneer komt u of iemand in aanmerking?
In het kort: cliënten met een chronische aandoening die thuis willen blijven wonen. Op het moment dat de zorg te zwaar wordt voor de mantelzorgers of specialistische kennis vereist, is het mogelijk om te kijken naar intensieve zorg aan huis. Attenza laat altijd een indicatie stellen. Op basis hiervan kunnen wij aangeven hoeveel uren verzekerde zorg wij kunnen leveren. Voor Attenza is het altijd mogelijk om meer zorg te leveren dan de indicatie, zodat cliënten thuis kunnen blijven wonen.

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Erkende thuiszorgorganisatie

Kleinschalige teams van maximaal drie tot vijf personen

Onze werkwijze

Tijdens het eerste contact maken wij een afspraak. Tijdens deze afspraak inventariseren wij de zorgbehoefte. Mocht het nodig zijn, dan komen wij direct in actie. Wij gaan zo snel mogelijk aan de slag om de zorgvraag in te vullen. 

De zorgcoördinator doet met u een intake. Op deze wijze kunnen wij optimaal inschatten hoe wij u het beste kunnen verzorgen. De zorgcoördinator is uw vaste aanspreekpunt. De zorgcoördinator zorgt ervoor dat het zorgproces goed verloopt. Daarnaast regelt de zorgcoördinator ook de inzet van eventuele hulpmiddelen, zoals een rolstoel.

Het zorgleefplan wordt met u samengesteld. In het zorgleefplan staat helder beschreven welke stappen wij nemen om de juiste zorg te verlenen. Het zorgleefplan is een levend document. Wij passen het waar nodig aan, zodat er op nieuwe ontwikkelingen juist gehandeld kan worden.

Wij bekijken, in overleg, of uw familie, naasten of uw netwerk een rol kunnen innemen in het zorgproces. Door de omgeving te betrekken kunt u vaak extra zorg krijgen, zonder extra kosten.

De kosten voor zorg zijn verschillend per situatie. Dat is afhankelijk van de indicatie. Vaak worden de kosten volledig vergoed, maar soms is een bijdrage in de kosten nodig, omdat u bijvoorbeeld aanvullende zorg wenst. Wanneer u aanvullende particuliere zorg nodig hebt, dan kijkt de zorgcoördinator samen met u naar de verschillende mogelijkheden.

Gecombineerde zorg voor partners

Wat nu vaak gebeurt is dat partners individueel worden verzorgd. Verschillende zorgverleners voor beide partners. Attenza maakt het mogelijk voor echtparen/partners om zorg te combineren. Hierdoor is mogelijk om tot 24 uur per dag zorg te leveren door de indicaties van het echtpaar te combineren. Kortom, meer zorg en minder zorgverleners over de vloer.

Meer informatie over thuiswonen met een chronische aandoening?