Attenza behaalt PREZO keurmerken voor hospicezorg en VV&T

PERSBERICHT | Dordrecht, 22 januari 2019

Attenza behaalt als een van de eerste thuiszorgorganisaties het keurmerk PREZO Hospicezorg voor de palliatieve zorg in de thuissituatie. Daarnaast behaalt Attenza ook het keurmerk PREZO VV&T voor de verzorging en verpleging thuis.

Uniek is dat Attenza als thuiszorgorganisatie het keurmerk voor hospicezorg heeft. Hospicezorg kan door Attenza in de thuissituatie worden gegeven. Attenza heeft dit certificaat omdat de organisatie dezelfde hoge kwaliteit van zorg verleent als een hospice. Een groot verschil met hospices is dat de cliënt thuis kan verblijven in de eigen omgeving. Dit is van veel mensen in de laatste levensfase een grote wens.

Attenza, gestart in 2015, specialiseert zich in palliatieve en terminale 24-uurszorg thuis. Deze zorg wordt voornamelijk verleend aan ouderen waarbij snelle inzet van zorg belangrijk is. Carin van der Kaaden, directeur Attenza: “Wij stellen alles in het werk om kleur te geven aan het leven van de cliënt in de maanden, weken, dagen die nog resten. Attenza bestaat in het belang van de cliënt, door het levenseinde met respect, liefdevolle aandacht en goede zorg te omgeven waarbij de behoeften van de cliënt voorop staan, kan de cliënt in de thuisomgeving afscheid nemen van het leven.”

PREZO is een integraal kwaliteitsmodel voor de zorg. Het is een methodische manier van werken aan en denken over continue kwaliteitsverbetering met en vanuit het perspectief van de cliënt. PREZO gaat uit van de landelijke eisen voor goede zorg. Middels onafhankelijke toetsing kan het PREZO keurmerk worden behaald.