Zorgvraag? ✆ 088 - 7009700 (24/7 bereikbaar) 

Training: ‘Omgaan met de overbelaste mantelzorger’ op do 17 mei 2018

‘Van onbespreekbaar naar bespreekbaar’

Attenza biedt een nieuwe training aan, namelijk de training: Hoe ga je om met de overbelaste mantelzorger? Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, ook als de zorg intensiever wordt en veel vraagt van de naasten van de cliënt. Hoe langer deze zorg duurt hoe moeilijker het wordt om dit fysiek, mentaal en met respect vol te houden. Een burn-out, onmacht en/of frustratie kunnen het gevolg zijn en zich uiten in de omgang en begeleiding van de cliënt. Een van de uitingen kan een vorm van mishandeling zijn, ook wel ontspoorde mantelzorg genoemd. Vaak blijft dit onbesproken door zorgprofessionals vanuit loyaliteit en compassie met de mantelzorgers, en blijft de situatie van onveiligheid voortbestaan.

Ook zorgverleners kunnen door overbelasting en het probleemgedrag van de cliënt grenzen overschrijden. In deze training krijg je kennis en vaardigheden aangereikt om de overbelaste mantelzorger en ouderenmishandeling te onderkennen en te bespreken. Deze training is opgebouwd uit de stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld.

Inhoud training:

* Omgaan met de overbelaste mantelzorger
* Overbelaste mantelzorger en ouderenmishandeling
* Verschillende vormen van ouderenmishandeling
* Signaleren ouderenmishandeling
* Risicovolle en onveilige situaties inschatten vanuit verschillende waarden- en normenkaders
* Gespreksvoering met cliënt bij signalen van onveiligheid
* Gespreksvoering met mantelzorger bij signalen van onveiligheid
* Gespreksvoering met een collega/zorgcoördinator bij signalen van onveiligheid

Met behulp van (eigen) casuïstiek wordt in het signaleren en bespreekbaar maken met een acteur geoefend.

Duur, locatie, kosten en accreditatiepunten:

* Training duurt 6 uur, van 10.00-16.00 uur
* Locatie: Dordrecht (precieze locatie wordt nog bepaald)
* Inschrijven tot uiterlijk 29 maart
* Accreditatie V&VN: 6 punten
* Kosten: € 120,00 voor aangesloten zzp’ers (€ 145,00 voor niet-aangesloten zzp’ers)

Wil je ook korting? Sluit je dan voor 29 maart aan bij Attenza via recruitment@attenza.nl of bel naar 088 700 9710.

Deze training wordt uitgevoerd door een trainer die is aangesloten bij de groep Trainers Huiselijk Geweld en heeft jarenlang ervaring in het geven van trainingen in en begeleiden bij verschillende vormen van huiselijk geweld.

Meld je nu aan!

Alle genoemde bedragen zijn incl. btw.