Privacyregelement

Persoonsgegevens bij Attenza
Uw privacy is voor Attenza van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming, waarin is geregeld hoe met uw persoonsgegevens moet
worden omgegaan. Hierin staat ook dat wij aan moeten kunnen tonen dat wij ons aan de
wet houden. Wij hebben een functionaris gegevensbescherming aangesteld om samen met
ons te bewaken dat wij blijvend op een correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaan.

Bij Attenza hebben we te maken met een breed scala aan persoonsgegevens. Om onze
privacyverklaring helder, overzichtelijk en relevant voor de doelgroep te houden hebben we
er voor gekozen om drie verklaringen te hanteren. Klik op één van de onderstaande knoppen
om de op u van toepassing zijnde privacyverklaring in zijn volledigheid in te zien.

In deze verklaringen hebben wij op beknopte wijze de verplichtingen van Attenza,
de gegevens die wij gebruiken en bewaren en de rechten van cliënten (of hun
vertegenwoordigers), zorgverleners en bezoekers aan onze website beschreven.

Wat betekent de privacyverklaring
In het kort houdt dit in dat wij de verantwoordelijkheid hebben te vertellen wat er met uw
persoonsgegevens gebeurt. Welke persoonsgegevens wij vragen, waar we die voor
gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we gegevens mogelijk verstrekken. Uitgangspunt
daarbij is dat we alleen persoonsgegevens gebruiken indien dat noodzakelijk is en natuurlijk
op een veilige manier.