Zorgvraag? ✆ 088 - 7009700 (24/7 bereikbaar) 

Het privacyreglement

Attenza hanteert een privacyreglement en een klachtenreglement. Hierin staan alle
bepalingen waaraan de organisatie zich moet houden aangaande de bescherming van de
privacy van onze cliënten en de afhandeling van eventuele klachten.

Persoonlijke gegevens
Attenza is verplicht gegevens te registreren ter controle van verschillende
overheidsinstanties, zoals het zorgkantoor en de Inspectie van Volksgezondheid. Uw
gegevens worden vastgelegd in een papieren dossier. Het zorgdossier is alleen in te zien
door medewerkers van of aangesloten zorgverleners bij Attenza. De gegevens kunnen
worden doorgegeven aan overheidsinstanties die verbonden zijn aan zorgregistratie,
zoals het CAK, de SVB, het zorgkantoor en dergelijke. U geeft hiervoor door middel van
ondertekening van de zorgovereenkomst toestemming.

Wie mag het zorgdossier inzien?
In Nederland is wettelijk vastgelegd wie inzage heeft in het zorgdossier:
• alle hulpverleners die direct bij de zorg en/of behandeling van de cliënt betrokken zijn
• de cliënt zelf
• de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt (bij psychogeriatrische cliënten)
• door de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger aangewezen personen

Bewaren van persoonsgegevens
De zorgorganisatie is verplicht uw persoonsgegevens die vallen onder de wet WGBO 15
jaar te bewaren. Dit gebeurt in ons archief. Overige gegevens dienen 7 jaar te worden
bewaard. Een jaar na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn worden de gegevens
vernietigd.

Gebruik van uw gegevens
Het kan voorkomen dat we uw gegevens, uw administratief dossier of uw zorgdossier
voor andere doeleinden nodig hebben, bijvoorbeeld voor onderzoek. Wanneer dat het
geval is zal uw zorgverlener of het kantoor u benaderen en u vragen om toestemming.
Hiervoor wordt u gevraagd een speciaal formulier te ondertekenen.

Klachtenprocedure
Attenza kent een interne klachtenprocedure. Wanneer u een klacht hebt, kunt u dit eerst
met de directie bespreken. Vindt u geen oplossing voor uw probleem, dan kunt u zich
wenden tot de klachtencommissie.

Externe klachtenregeling
Mocht in een uitzonderlijk geval uw klacht niet naar uw tevredenheid kunnen worden
opgelost met Attenza, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om een klacht in te
dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. Het reglement wordt u op uw verzoek
toegezonden.

Gedragscode
Al onze zorgverleners werken volgens de Attenza gedragscode. In de code staat vermeld
hoe zorgverleners dienen om te gaan met uw privacy, met uw gegevens en hoe ze geacht
worden met u en uw naasten om te gaan. Wij zijn ons als organisatie bewust van het
belang van goede communicatie, prettige omgang en een fijn contact tussen
zorgverlener, cliënt en organisatie.

Als u van mening bent dat het contact niet goed of niet prettig verloopt, dan vragen wij u
contact op te nemen met onze zorgcoördinator. Attenza doet er alles aan om te zorgen
dat, wanneer u hulp nodig hebt, deze zorg op een zo prettig mogelijke manier voor u
wordt geregeld.

Volledige tekst
U kunt de klachtenprocedure, het klachtenreglement en het privacyreglement op ieder
gewenst moment inzien via de website www.attenza.nl of een exemplaar door ons te
bellen op 088 – 700 9 700 of een bericht te sturen naar info@attenza.nl