Marion Staals

Marion is aanspreekpunt voor de verwijzer, de zorgvrager en de zorgverleners. Als zorgcoördinator
stelt ze een team samen van zorgverleners en bewaakt het zorgproces. Voorheen was Marion
coördinator van de gehoorscreening bij pasgeborenen. Daar heeft ze al veel ervaring op kunnen
doen, in het werken met zorgverleners en het bewaken en coördineren van de zorg. Marion haar
uitgangspunt is goede kwalitatieve zorg leveren, die bij de cliënt past.

Zorgcoördinator