Sylvia Schutte

Sylvia is haar hele werkzame leven actief in de gezondheidszorg: eerst als onderzoeker binnen een Provinciale Raad voor de Volksgezondheid, vervolgens als directie-assistent/secretaris in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en de laatste jaren als (senior-) adviseur bij bureau HHM.

Haar expertisegebieden zijn onder meer: indicatiestelling en toegang, grensvlakken in Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg en Zvw en het sociaal domein.

De langdurige zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers is complex, zowel maatschappelijk gezien als voor mensen die hier beroep op doen. Sylvia wil graag bijdragen aan betere oplossingen voor vraagstukken.

Vanuit deze motivatie zit zij ook in de RvC van Attenza; om bij te dragen vanuit haar kennis èn om zelf te leren voor haar andere werkzaamheden.

Commisaris