Palliatief-terminale zorg thuis

Het vooruitzicht om afscheid van het leven te nemen is ingrijpend. Het is van belang het levenseinde met respect, liefdevolle aandacht en goede zorg te omgeven, waarbij de behoeften van de cliënt voorop staan. Palliatief-terminale zorg kan plaatsvinden in aanvulling op of als afsluiting van een curatieve of levensverlengende behandeling als gevolg van een levensbedreigende ziekte.

Veel patiënten in deze fase hebben de wens om dit thuis door te brengen. De eigen vertrouwde omgeving helpt de cliënt om afscheid te nemen van het leven en familie en naasten. Om deze periode zo aangenaam mogelijk te maken is goede palliatieve zorg het antwoord. Attenza levert met name twee zorgsoorten in de palliatieve en terminale fase: 24-uurszorg en nachtzorg.

Werken in de palliatief-terminale thuiszorg met Attenza

Bij Attenza schrijf jij je als zorgverlener in als Verzorgende IG of Verpleegkundige. We plannen graag een kennismakingsgesprek in om jou te leren kennen en meer te vertellen over Attenza. Het is fijn om als zorgverlener al ervaring te hebben in de palliatieve zorg, je gaat namelijk zelfstandig aan de slag. Mocht je nog weinig ervaring hebben, volg dan  onze palliatieve trainingen in de Attenza Academie.

24 uur per dag
7 dagen per week
bereikbaar
Kleinschalige teams
van maximaal drie
tot vijf personen
Erkende
thuiszorg-
organisatie

Palliatieve zorg thuis aanvragen via Attenza

Bij Attenza leveren we met name zorg in de vorm van palliatief-terminale nachtzorg of 24-uurszorg in de thuissituatie. Vaak vindt deze zorg plaats in de terminale fase van een cliënt. U meldt een cliënt eenvoudig bij ons aan via het intakeformulier of neem contact met ons op.

Heeft u als verwijzer behoefte aan meer informatie over palliatieve thuiszorg?

Kijk dan eens op huisartsen, thuiszorgorganisaties of ziekenhuizen voor specifieke informatie over de palliatieve zorg van Attenza.