Palliatieve zorg van Attenza voor thuiszorgorganisaties

U wilt de palliatieve terminale zorg voor uw cliënten goed regelen en binnen handbereik hebben. Soms ontstaat een palliatieve zorgvraag in een korte tijd als een cliënt achteruitgaat of de mantelzorger overbelast dreigt te raken. Snelle inzet van

goede palliatieve zorg is cruciaal om cliënt en familie rust en ruimte te geven om goed afscheid te nemen. Dit wordt vaak aangeboden in twee vormen: nachtzorg met meerdere wijkzorgmomenten overdag of 24 uur aaneengesloten zorg.

Als thuiszorgorganisatie samenwerken
met Attenza

Thuiszorgorganisaties leveren diverse typen zorg aan hun cliënten. Palliatieve zorg is hier een onderdeel van. Palliatieve zorg vereist het snel inzetten van personeel voor de doelgroep die thuis wenst te overlijden. Het inschakelen van personeel dat nacht- en/of 24-uursdiensten werkt en flexibel is, is vaak een uitdaging. Attenza biedt mogelijkheden om dit te organiseren. Door samen te werken met Attenza kunt u deze zorg aanbieden aan uw cliënten die dit nodig hebben. Attenza kan de 24-uurszorg volledig overnemen en declareert dit eventueel zelf bij de zorgverzekeraar. Nachtdiensten nemen wij bij gecontracteerde verzekeraars over en bij ongecontracteerde verzekeraars leveren wij dit in onderaanneming van uw organisatie. 

Op deze manier kan Attenza fungeren als een verlengstuk van uw organisatie. Wij nemen alle zorghandelingen en administratieve zaken uit handen. U kunt dus met een gerust hart alles aan ons overlaten.

Elke organisatie werkt anders. Daarom vinden wij het belangrijk om goede afspraken te maken over hoe de zorg op te starten, hoe te rapporteren en hoe te communiceren. Zo zijn de verwachtingen over en weer helder. Dit leggen we vast in een raamovereenkomst en eventueel documenten met werkafspraken. 

Zorg start doorgaans binnen 24 uur met min. niveau VIG3

Wij werken samen met uw specialistische team

Wij delen elke ochtend beveiligd de rapportage

Doorverwijzen naar
Attenza

U meldt een cliënt eenvoudig bij ons aan via het intakeformulier of neem contact met ons op. Heeft u als verwijzer behoefte aan meer informatie?

Of zou u graag vaste afspraken willen maken? Onze Adviseurs zorg staan dan altijd voor u klaar om u meer informatie te geven over Attenza. E-mail naar advies@attenza.nl of bel naar 088 700 9740.

Jeffrey Cabaret

Zorgadviseur

Labionda van der Linden

Zorgadviseur

Carin van der Kaaden

Directeur