Palliatieve zorg van Attenza voor transferverpleegkundigen

Als transferverpleegkundige wilt u de palliatieve terminale zorg voor uw cliënten goed regelen en binnen handbereik hebben. Soms ontstaat een palliatieve zorgvraag in een korte tijd als een cliënt achteruitgaat of de mantelzorger overbelast dreigt te raken.

Snelle inzet van goede palliatieve zorg is cruciaal om cliënt en familie rust en ruimte te geven om goed afscheid te nemen. Dit wordt vaak aangeboden in twee vormen: nachtzorg met meerdere wijkzorgmomenten overdag of 24 uur aaneengesloten zorg.

Als ziekenhuis samenwerken
met Attenza

Op het moment dat de arts besluit over te gaan op palliatief beleid, wil de cliënt vaak naar huis om de laatste weken van zijn of haar leven thuis met familie/naasten door te brengen. Voor u als transferverpleegkundige is het van belang om deze transfer naar huis goed te verzorgen. Het liefst zo snel mogelijk. Attenza streeft ernaar om binnen 24 uur na aanvraag de palliatieve zorg te starten.

Wij melden zo snel mogelijk (doorgaans binnen een paar uur) terug wanneer wij kunnen starten. Op deze manier kan Attenza fungeren als een verlengstuk van het ziekenhuis. Attenza neemt alle zorghandelingen en financiële administratieve zaken uit handen. U kunt dus met een gerust hart alles aan ons overlaten. 

 Wij laten snel weten wanneer we kunnen starten

Gefinancierd vanuit de Zorgverzekerings-wet

Eenvoudig doorverwijzen via POINT of Zorgdomein

Doorverwijzen naar Attenza

U meldt een cliënt eenvoudig bij ons aan via het intakeformulier of neem contact met ons op. Heeft u als verwijzer behoefte aan meer informatie?

Of zou u graag vaste afspraken willen maken? Onze Adviseurs zorg staan dan altijd voor u klaar om u meer informatie te geven over Attenza. E-mail naar advies@attenza.nl of bel naar 088 700 9740.

Jeffrey Cabaret

Zorgadviseur

Labionda van der Linden

Zorgadviseur

Carin van der Kaaden

Directeur